Contact

Plaats hier uw contactgegevens.
Vernieuwen
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN FAANTJES SNEUKELINGE

Ondernemingsgegevens

Naam onderneming: Faantjes Sneukelinge
Adres: Gladiatorenstraat 29, 8510 Marke
Email : info@faantjessneukelinge.be
Telefoonnummer: 0472/785215
Btw-nummer : BE0527842623
Eenmanszaak

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Faantjes Sneukelinge, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te gladiatorenstraat 29, 8510 Marke, BTW BE 0527842623, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Faantjes Sneukelinge moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Faantjes Sneukelinge aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Faantjes Sneukelinge niet. Faantjes Sneukelinge is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Faantjes Sneukelinge is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Faantjes Sneukelinge. Faantjes Sneukelinge kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Je kiest je artikel, plaatst het in het winkelmandje, betaald het artikel en het artikel wordt zo snel mogelijk bij u geleverd door middel van verzending met Bpost, of levering van Faantjes Sneukelinge (levering door Faantjes Sneukelinge in Groot Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Lauwe, Wevelgem en Gullegem.
Betaling gebeurt via bancontact, vooraf overschrijven op rekeningnummer BE04734045592231 of betalen bij afhalen.
Faantjes Sneukelinge is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Levering gebeurt via Bpost, verzending naar een adres in België komt op €5,25 vanaf een aankoop van €50,- is er gratis verzending, verzending naar een adres in Nederland komt op €7,05 vanaf een aankoop van €70,- is er gratis verzending.
Levering in Groot Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Lauwe, Wevelgem en Gullegem is gratis vanaf €30.
Verzending/levering gebeurt binnen de termijn van 1 week, tenzij het artikel in uitzonderlijke gevallen niet voorradig is.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Faantjes Sneukelinge.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Faantjes Sneukelinge was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Faantjes Sneukelinge.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Faantjes Sneukelinge te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Klantendienst

De klantendienst van Faantjes Sneukelinge is bereikbaar op het telefoonnummer +32472 78 52 15, via e-mail op info@faantjessneukelinge.be, of per post op het volgende adres gladiatorenstraat 29, 8510 Marke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 8: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Faantjes Sneukeling beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Faantjes Sneukelinge zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 9: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Faantjes Sneukelinge respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: [doel waarvoor de gegevens worden verwerkt specifiëren, zoals bv. de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden].

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan [naam onderneming, adres, e-mailadres], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot [naam onderneming, adres, e-mailadres].

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. [In geval van doorgifte aan derden: Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: [specifiëren welke personen of categorieën van personen de gegevens ontvangen]. ]

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Faantjes Sneukelinge heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Faantjes Sneukelinge houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@faantjessneukelinge.be.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Gastenboek

  • 26-04-2020 - Wat een schitterende service! Snoepjes op zaterdagavond besteld, en op...  lees meer
  • 18-04-2020 - Lekkerste snoepjes en droge worsten van het land😜 lees meer
  • 17-04-2020 - Beste service van heel belgie !! lees meer
Plaats een bericht
© 2020 - 2021 Faantjes sneukelinge | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel